Nu of nooit: cruciaal moment voor de ontwikkeling van “Keu-Oost” en centrum Oude Dorp

model hof straatbeeld vogelvlucht

Keucheniusstraat-Oostzijde: het zou zo leuk kunnen worden met een mix aan winkels , woningen en evt horeca

Hoewel er in de lokale media al veel gepubliceerd is over de geplande ontwikkeling van de Keucheniusstraat, hebben zowel de Vrienden als de overige participanten de laatste tijd weinig van zich laten horen. Zijn wij zo ontevreden met de ontwikkelingen zoals in de kranten wordt gesuggereerd dat we er maar het zwijgen toe doen? Of is er niets meer gebeurd sinds de gemeentebrede instemming met de plannen voor het voormalige Keugat in de vorm van een aantrekkelijk Keuhof? Eerst even een recapitulatie van twee hoofdzaken.

  • De Participatiegroep, bestaande uit het Huizer Initiatief Platform (HIP), de winkeliers van ’t Hart van Huizen, de bewoners van de Tuinstraat en de Vrienden van het Oude Dorp, is veranderd in een Klankbordgroep. Dat is een wezenlijk andere functie. Echter, de klankbordgroep zit niet stil en blijft onverminderd actief meedenken over en input leveren voor de plannen voor het centrumgebied.
  • Onder regie van de gemeente zijn tekeningen gepresenteerd voor de bebouwing van de Oostzijde van de Keuchniustraat, noem het Keu-Oost. Uitgegaan is van volledige bebouwing met appartementen, er geen ruimte voor winkels, horeca en diensten. Om parkeren voor de toekomstige bewoners gedeeltelijk ondergronds mogelijk te maken wordt alles opgehoogd met een plint van 1,5 meter, er ontstaat een soort terpje.

De consequenties van deze opvatting zijn in de ogen van de ogen van de Klankbordgroep dramatisch.Want:

• Keu-Oost wordt een solitair woonwijkje, dat niet meer aansluit bij het winkelgebied, er is geen mogelijkheid meer om nog een verbinding te maken met de Lindenlaan;
• Ook het nieuwe Keucheniushof (Keu-West) dat voorbestemd is om een mix van functies te krijgen, raakt geïsoleerd en wordt onaantrekkelijk voor potentiële winkeliers, dienstverleners en de consument;
• Er wordt geen oplossing geboden voor het bevoorraden van AH en de Vershof met grote trucks, waarmee de verkeersdruk in de Keucheniusstraat toeneemt, mede omdat de toegang tot de AH – en Blokker parkeergarages gehandhaafd blijft. Daarmee blijven de Tuinstraat en de Kerkstraat de belangrijkste toeritten naar de parkeergarages;
• Indien in de Kerkstraat een 2e supermarkt wordt gevestigd zal de verkeersdruk nog verder toenemen.
• Los van alle bovenstaande punten betekent dit bovendien, dat je een verdere ontwikkeling van het centrum gebied definitief blokkeert.

Wat doet de Klankbordgroep hier nu aan? Blijft men op zijn krent zitten als een alter ego van de Tegenpartij en  alleen maar negatieve zaken roepen? (more…)

Het Keucheniushof: de valkuil van tevredenheid

Het bruist, het gonst, het knettert in het Oude Dorp. Eenieder heeft Lof voor het Hof, de media staan nog immer bol van de redactionele schouderklopjes aan de wethouder, de gemeente, de gemeenteraad ... >>

Dromen over De Havenstraat als een “ketting met sieraden”

Het participatieproces rond de Keucheniushof is door de betrokken participanten tevens gebruikt om een visie op de toekomst van het Oude Dorp los te laten. Zo is er in het einddocument een paragraaf ... >>

Naar de Open Lucht Opera? Dat kan straks in het Huizer Stadspark

(Waar willen we met het centrum in het Oude Dorp naar toe? Nu het participatieproces rond het Keuhart voorlopig is afgerond, moet de gemeenteraad in september 2016 een ei leggen over de voorstellen ... >>

Auto’s het centrum uit en parkeren onder de grond: hoe diep moet je daarvoor graven?

(Waar willen we met het winkelcentrum in het Oude Dorp naar toe? Nu het participatieproces rond het Keuhart voorlopig is afgerond, moet de gemeenteraad in september 2016 een ei leggen over de ... >>

De ondraaglijke leegheid van het Oude Raadhuisplein

(Waar willen we met het winkelcentrum in het Oude Dorp naar toe? Nu het participatieproces rond het Keuhart voorlopig is afgerond, moet de gemeenteraad in september 2016 een ei leggen over de ... >>

Van bulldozerfilosofie tot architectonische restyling: wat doen we met de Kerkstraat, het oude postkantoor en de Blokkerpanden?

(Waar willen we met het winkelcentrum in het Oude Dorp naar toe? Nu het participatieproces rond het Keuhart voorlopig is afgerond, moet de gemeenteraad in september 2016 een ei leggen over de ... >>