Het Gat van Huizen. Participatietraject is voorbij maar nog niet over.

Elke week publiceren we een fragment uit het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende grond in het Centrum van het Oude Dorp, beter bekend als het Keugat. Voor de liefhebber van een klein deel uit de roerige Huizer geschiedenis: het boekje is te koop voor € 7,95, en te bestellen bij Charlotte Fontein, via:  info@vriendenvanhetoudedorphuizen.nl

19 juni 2016 – Klaar maar niet af

De laatste participatiesessie met de winkeliers van ’t Hart van Huizen, de Vrienden van het Oude Dorp, het Huizer Initiatief Platform, de bewoners van de Tuinstraat, de wethouders Bakker en Verbeek en enkele vertegenwoordigers van het gemeenteapparaat, wordt afgesloten met een glas bubbels. Is er dan reden tot enige vorm van feestelijkheid? De Vrienden zijn in elk geval niet ontevreden over wat er uiteindelijk is bereikt na een wat moeizame start in september 2015. Belangrijkste winstpunt is dat niet alleen het kleine stukje terrein na bijna 20 jaar braak liggen ingevuld gaat worden, maar dat er serieus gekeken is naar een complete kwaliteitsimpuls voor het totale Hoofd Winkel Centrum van het Oude Dorp, een eenmalige en laatste kans voor Huizen om een plek van betekenis te worden. Dat hele verhaal staat in de zogeheten termijnagenda, een voor alle participanten uiterst belangrijk additioneel hoofdstuk met zaken die noodzakelijk zijn (must-haves)  en wenselijk (should-haves). In dit stappenplan zijn visies, ideeën en plannen losgelaten op een stadspark in het gebied van de Oude Begraafplaats en het voormalig Gemeentehuis; een herprofilering van de Naarderstraat ter vervanging van de huidige ‘racebaan’ waardoor iedereen de ingang van het dorp voorbij schiet; het autoluw maken van het centrum door de kansen op ondergronds parkeren wederom te bestuderen; het oplossen van de bevoorradingsproblemen aan de achterkant van de Albert Heijn en de Vershof en daarmee de verkeersdruk in de Tuinstraat; van het architectonisch opleuken van het zeer onaantrekkelijke ‘Trespastraatje’ met de huidige Blokkerpanden; de transitie van het Raadhuisplein van een saai en sfeerloos geheel naar een aantrekkelijke plek met horeca en terrassen; kwalitatief goede, bijzondere en uitnodigende winkels; het opwaarderen van het Rondje om de Oude Kerk; het aanbrengen van meer groen in de stijl van het oude Huizen; de verbinding van `Haven tot God` met een tussenstop in de Krachtcentrale. En zo meer, en zo meer. Alle input is beschreven in een gedetailleerd einddocument, voor het Keuhart ligt er een uitvoerig Beeld Kwaliteits Plan waarin vastgelegd is hoe het gaat worden, van plattegrond tot stoeptegel.

 20 juli 2016 – Verder kijken dan de Keucheniushof

De lokale en regionale media staan behoorlijk vol over de voorlopige afloop van het participatieproces rond het voormalige Keugat. Er verschijnen artikelen over het eindresultaat, gelardeerd met impressies over hoe het ongeveer gaat worden. Op de sociale media is het een tijdje trending topic. Binnen redelijk korte termijn, in september, buigt de gemeenteraad zich over de ontwikkelde plannen voor het Keugat. Waarbij onder andere gekeken wordt naar de eis, dat het te bebouwen stuk grond bij aanbesteding twee miljoen euro moet opleveren. Of dat realistisch is? Misschien wel, misschien ook niet.

Er liggen twee concrete  plannen voor – model Straatwand en model Hof – waarbij de absolute voorkeur van alle betrokken participanten inclusief de gemeente gaat naar het model Hof als verreweg de meest aantrekkelijke optie. Dus mag je toch hopen dat de gemeenteraad niet uitgaat van het veel minder te prefereren straatwandmodel omdat je een paar euro tekort komt. Er ligt nu een breed gedragen plan waar alle betrokkenen in overgrote lijnen zeer happy mee zijn en waarmee na decennia gelamenteer rond een postzegeltje grond een grote stap vooruit wordt gezet.

Is de Huizer overtuigd dat we op weg zijn naar een bijzondere ontwikkeling? Op FaceBook staan toch nog al eens sceptische reacties in de geest van, ‘okay, dat Keucheniushof mag dan wel aardig zijn, maar aan de andere kant van de Keucheniusstraat (Oostzijde) is en blijft het een zootje als daar niets gebeurt’. ‘Eerst zien, dan geloven, hoe lang zijn we al niet bezig met dit gedoe.’ ‘In Huizen verandert toch nooit iets, dus waarom zou dat nu wel gebeuren.’ ‘Als de markt niet verdwijnt van het Oude Raadhuisplein, zal het nooit een gezellig horecaplein worden met terrassen.’ ‘Wat je ook bedenkt, als op Zondag de winkels dicht zijn, blijft het een dooie boel.’

De opdracht van de gemeente aan de participanten is geweest: kijk samen met ons naar het Keucheniusgat en kom voor 1 juli 2016 met een plan. Punt. Maar de participanten hebben zich van begin af aan hard gemaakt voor een totale aanpak van  het zogeheten Hoofd Winkel Centrum. Een ideale en wellicht eenmalige kans om het centrum van Huizen echt aantrekkelijk te maken voor bewoners, burgers en buitenlui, toeristen, winkeliers, horecaondernemers, ouderen en jongeren. De gemeente gaat daarin mee. En zo wordt er in gezamenlijkheid een einddocument geproduceerd waarin niet alleen het plan Keucheniushof staat getekend en beschreven, maar waar ook een lijst van 15 punten is opgenomen die aangeeft waar we met het Oude Dorp Huizen in de nabije toekomst naar toe willen.

In een beetje ambtelijke taal staat er samengevat: het Keuhart kan de functie van katalysator en startmotor alleen optimaal vervullen als het aantrekkelijke verbindingen heeft met het Centrum (Kerkstraat, Lindenlaan) en als het een verbinding legt tussen Centrum en Parkgebied (Arie de Waalstraat). Wat alle participanten betreft is de Keucheniushof slechts het begin van een grote revisie van het huidige centrum. Maar zijn de Vrienden van het Oude Dorp er na 10 maanden intens overleg met gemeente, winkeliers, bewoners, en het Huizer Initiatief Platform nu klaar mee? Gaan zij weer over tot de orde van de dag? Staat er verder nog iets te gebeuren? It’s not over till it’s over!

De fietsstraat revisited:  Gaan we lantaarnpalen verplaatsen of werken aan een volledig nieuw verkeerscirculatieplan?

De Vrienden hebben een balletje op gegooid over de fietsstraat die door de Huizer bevolking massaal is teruggeschopt of ingekopt. Zowel automobilisten (in bescheiden mate) als voetgangers (in meerdere ... >>

Het Gat van Huizen: Dames en heren, wij gaan participeren!!!!!

Elke week publiceren we een fragment uit het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende grond ... >>

Start cultuurhistorisch onderzoek architectuur en stedenbouw in Huizen.

Huizer Courant. 13 juli 2017. Martin van Os. Na de zomer start de gemeente Huizen met een cultuurhistorisch onderzoek naar bijzondere architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1985. De bedoeling ... >>

Het Gat van Huizen: zorgt de Boerderijsessie van de Vrienden voor een andere manier van denken?

  Elke week publiceren we een fragment uit het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende ... >>

Het Gat van Huizen: De achterste benen staan in hun sop gaar te koken

Elke week publiceren we een fragment uit het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende grond ... >>

Het Gat van Huizen: “Helaas zijn wij nog niet in staat u iets te presenteren, de groeten, het gemeentebestuur.”

  Elke week publiceren we een fragment uit het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende ... >>