Ontwikkelingen nieuwbouw appartementen aan de Driftweg Huizen/Naarden

Op 17 februari jl. is een aanvraag c.q. een melding van een omgevingsvergunning gedaan bij de gemeente Gooise Meren voor een appartementengebouw op het kadastraal perceel B 1351 (kadastrale gemeente Naarden). Bij ons is dit terrein bekend als “de Kuil” aan de Driftweg in Huizen of zeg maar op de eng bij Huizen.

Voor informatie over deze aanvraag bij de gemeente Gooise Meren, mail naar: vergunningen@gooisemeren.nl met vermelding “aanvraag HZ_WABO-21-0316 / Kadastraal perceel B1351 te Naarden (Driftweg)”.

Volgens informatie van de gemeente Gooise Meren betreft het alleen een aanvraagformulier zonder tekeningen en bijbehorende stukken. Zonder de benodigde bijlagen zou dit moeten leiden tot een niet ontvankelijke bouwaanvraag en dus afgewezen moeten worden. De indiener krijgt uiteraard gelegenheid om zijn aanvraag binnen acht weken compleet te maken. Pas wanneer er een complete aanvraag ligt kan men daarvan kennis nemen en al of niet een zienswijze formuleren. Voorlopig geldt vooral: Huizen, let op uw zaak!!

Het perceel ligt uiteraard buiten het ‘werkgebied’ van onze stichting. Toch raken dit soort ontwikkelingen natuurlijk het gezicht op ons mooie dorp Huizen en blijven we samen met de buurtbewoners en allen die het Gooise landschap een warm hart toedragen goed opletten.

In de melding staat dat het gaat om een aanvraag die in de plaats van een eerdere aanvraag (nr. 5830501) komt. Het zou volgens dit formulier gaan om een appartementengebouw van bruto 5.000 m2 en een inhoud van 10.000 m3.

Afgaand op de genoemde maten gaat het om een groot gebouw, qua maatvoering te vergelijken met voorstel waarover eerder zoveel ongerustheid in het dorp ontstond.

De vrienden van het Oude Dorp Huizen

15 maart 2021

 

Info:

“aanvraag HZ_WABO-21-0316 / Kadastraal perceel B1351 te Naarden (Driftweg)”

 

 

Een vorig plan. Zouden ze dit dan toch willen bouwen??

Waterstraat 1

Huizen ˂{huizen} is een formule die goed is te verdedigen om aan te tonen dat Huizen méér is dan ‘alle huizen in deze verzameling’. Te denken valt  daarbij aan de mensen, het sociale leven, de ... >>

In Memoriam

Wij ontvingen het droeve bericht dat Nel Hoogmoed op 2 januari is overleden. Nel is jarenlang een gedreven voorzitter van de Vrienden geweest. Zij heeft veel voor de Vrienden en dus voor het Oude Dorp ... >>

Welkom op de website van de Vrienden van het Oude Dorp

LAATSTE NIEUWS: DE DONATEURSBIJEENKOMST VAN 18 NOVEMBER KAN NIET DOORGAAN. Begin september dachten we nog dat het met de Covit 19 de goede kant opging zodat we weer eens een donateursbijeenkomst ... >>

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over onze activiteiten in 2019 kunt u hier vinden Jaarverslag 2019 SVOD >>

AVG

In het kader van de nieuwe wetgeving hebben de Vrienden een privacyverklaring opgesteld:   >>

Bestuur aangepast

Per 1 augustus 2018 is de bestuurssamenstelling van de Vrienden gewijzigd. Charlotte Fontein, die meer dan 10 jaar in het bestuur heeft gezeten en Ruud Hehenkamp treden af en het driekoppige bestuur ... >>