Het Gat van Huizen. Het participatieproces is klaar, over en uit!

U heeft nog een laatste aflevering tegoed uit Het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende grond in het Centrum van het Oude Dorp, beter bekend als het Keugat. Zo’n jaar  geleden wordt het laatste deel van het participatieproces afgesloten, een traject waarin De Vrienden, samen met de winkeliers, buurtbewoners en het HIP (Huizer Initiatief Platform) hun inbreng konden leveren voor de ontwikkeling van het winkelcentrum in het Oude Dorp.  Voor de liefhebber van een deel uit de roerige Huizer geschiedenis: het boekje is te koop voor € 7,95, en te bestellen bij Charlotte Fontein, via: info@vriendenvanhetoudedorphuizen.nl . Of anders ook verkrijgbaar bij Bruna of de Flevo Boekhandel.

September 2016 – Afsluiten en afserveren. Het participatieproces is intens geweest. In september lijkt iedereen tevreden over de uitkomst. De Vrienden hebben deze vol enthousiasme beschreven op hun website en hun enthousiasme breed gedeeld op FaceBook en Twitter. Het wachten is nu op de tender, de wedstrijd voor bouwmaatschappijen en projectontwikkelaars wie de grond mag kopen en gaan bouwen. Maar dan gaat het toch weer anders dan de participanten verwachten. De bouwmaatschappij van Gerrit Jan Visser krijgt het eerste recht om ontwikkelplannen te maken voor zowel de Keucheniushof als de Oostzijde van de Keucheniusstraat. Tactisch een slimme zet van de gemeente, want daarmee staakt Visser zijn juridisch dwarsliggen.

Keu-Oost: een gesloten blok, zonder winkels en zonder doorsteek naar de Lindenlaan. 

De participatiegroep krijgt vanaf dit moment een andere status en wordt Klankbordgroep. Wel, dat is dan meteen een knappe cultuurschok waarbij je weer met de beide voetjes op de bouwgrond wordt gezet. Zo komen er eerste schetsen en tekeningen voor de Keu-Oost (tegenover het Keuhart)  waar niemand, maar dan ook helemaal niemand blij mee is. Het zijn dan wel eerste ideeën maar toch. Er wordt uitgegaan van een aaneengesloten blok woningen annex appartementen op een verhoging, een plint van zo’n  anderhalve meter om daar ondergronds parkeren mogelijk te maken waarbij de parkeertoegang gesitueerd is in de Tuinstraat. Het wordt een soort terp met een appartementencomplex zonder winkels of de mogelijkheid daar toe. De doorsteek van de Keucheniusstraat naar de Lindenlaan, een wens van met name de winkeliers, is geschrapt. Er wordt niet voorzien in een verkeersluwe oplossing,  de bestaande Blokker- en Albert Heijn-parkeergarages blijven gehandhaafd evenals de logistieke zones.  De bezwaren alsmede de bouwkundige alternatieven van de Klankbordgroep worden door de gemeente rücksichtslos van tafel geveegd. Aan de Tuinstraatbewoners wordt geruststellend meegedeeld dat wonen in het Centrum beslist voordelen heeft maar ook nadelen kent, zeker als het om autoverkeer gaat. Een Cruijffiaanse wijsheid, die we al eens eerder hebben gehoord. Kortom, de termijnagenda, met name punt 4 over verkeer, parkeren en bevoorraden, lijkt volledig te verdwijnen in het ronde archief. Is dan toch alles voor niets geweest? Wordt alles weer net als vroeger en prevaleert kort geld boven de kwaliteit van wonen, winkelen, verblijven en ontmoeten in een aantrekkelijk, authentiek, eerlijk, sfeervol, karakteristiek, verkeersveilig en autoluw centrumgebied?

De consequenties van deze initiële gemeentelijke ideeën zijn in de ogen van de van de Klankbordgroep dramatisch. Want:

  • Keu-Oost wordt een solitair woonwijkje dat niet meer aansluit bij het winkelgebied, er is geen mogelijkheid meer om nog een verbinding te maken met de Lindenlaan;
  • Ook de Keucheniushof (Keu-West) die nog altijd voorbestemd is om een mix van functies te krijgen, raakt geïsoleerd en wordt onaantrekkelijk voor potentiële winkeliers, dienstverleners en de consument;
  • Er wordt geen oplossing geboden voor het bevoorraden van Albert Heijn en de Vershof met grote trucks, waarmee de verkeersdruk in de Keucheniusstraat toeneemt, mede omdat de toegang tot de Albert Heijn – en Blokker parkeergarages gehandhaafd blijft. Daarmee blijven de Tuinstraat en de Kerkstraat de belangrijkste toeritten naar de parkeergarages;
  • Indien in de Kerkstraat een tweede supermarkt wordt gevestigd zal de verkeersdruk nog verder toenemen;
  • Los van alle bovenstaande punten betekent dit bovendien, dat je een verdere ontwikkeling van het centrum gebied zoals beschreven in de termijnagenda blokkeert, in elk geval knap ingewikkeld maakt.

De Klankbordgroep onderneemt een laatste poging om B&W en de gemeenteraad tot andere gedachten te brengen, om terug te keren naar wat in basis is afgesproken en ook is vastgelegd. Er wordt ingesproken in de raadsvergadering, de fracties van de politieke partijen worden bezocht om duidelijkheid te verschaffen over de stand van zaken en de visie van de Klankbordgroep. Waar dat toe leidt? De wethouder zegt toe dat ze de ideeën van de Klankbordgroep zal meenemen. In het jeukwoordenjargon betekent dit meestentijds: dank voor het meedenken, u hoort misschien nog wel van ons. Afserveren noemen we dat.

December 2016 – Reddingsboei van CDA en GroenLinks.  Maar dan: de fracties van CDA en Groen links dienen een motie in om B&W te dwingen tot onderzoek naar de plannen van de Klankbordgroep voor zowel Keu-West als Keu-Oost. Dus terug naar de uitgangspunten van de termijnagenda:

  • Keu-Oost ontwikkelen analoog aan de opzet voor Keu-West;
  • Ondergronds parkeren door het koppelen van de parkeergarages onder Keu-West, De Blokker en Albert Heijn en daar tevens ruimte reserveren voor de bewoners;
  • Ingang van de garages verplaatsen buiten het centrumgebied aan de Ceintuurbaan door aankoop van de grond en de percelen van Kwik-Fit;
  • Oplossing zoeken voor winkelbevoorrading Albert Heijn: ondergronds bevoorraden, overslagplek buiten het centrum en middels kleine (elektrische) wagentjes de bevoorrading regelen.

Voor dit alles wordt de gemeente opgedragen in overleg te gaan met alle betrokken partijen om mede te investeren in een onderzoek naar deze oplossing en de ontwikkeling daarvan. De motie wordt aangenomen met tegenstemmen van de PvdA, VVD en Leefbaar Huizen. Maart 2017 moet de uitkomst bekend zijn.

 7 en 10 februari 2017 – Het laatste hoofdstuk. Op dinsdag 7 februari worden de participanten uitgenodigd op het gemeentehuis voor belangrijke informatie. Een donderslag bij heldere hemel is er niets bij. (more…)

Het Gat van Huizen. Participatietraject is voorbij maar nog niet over.

Elke week publiceren we een fragment uit het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende grond ... >>

De fietsstraat revisited:  Gaan we lantaarnpalen verplaatsen of werken aan een volledig nieuw verkeerscirculatieplan?

De Vrienden hebben een balletje op gegooid over de fietsstraat die door de Huizer bevolking massaal is teruggeschopt of ingekopt. Zowel automobilisten (in bescheiden mate) als voetgangers (in meerdere ... >>

Het Gat van Huizen: Dames en heren, wij gaan participeren!!!!!

Elke week publiceren we een fragment uit het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende grond ... >>

Start cultuurhistorisch onderzoek architectuur en stedenbouw in Huizen.

Huizer Courant. 13 juli 2017. Martin van Os. Na de zomer start de gemeente Huizen met een cultuurhistorisch onderzoek naar bijzondere architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1985. De bedoeling ... >>

Het Gat van Huizen: zorgt de Boerderijsessie van de Vrienden voor een andere manier van denken?

  Elke week publiceren we een fragment uit het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende ... >>

Het Gat van Huizen: De achterste benen staan in hun sop gaar te koken

Elke week publiceren we een fragment uit het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende grond ... >>