Bestuur aangepast

Per 1 augustus 2018 is de bestuurssamenstelling van de Vrienden gewijzigd. Charlotte Fontein, die meer dan 10 jaar in het bestuur heeft gezeten en Ruud Hehenkamp treden af en het driekoppige bestuur bestaat vanaf die datum uit Yvonne van Sluys, voorzitter, Fred Sanders en Rob Viool, penningmeester. Aldus is besloten in de laatste (bestuurs-)vergadering.
De Vrienden zijn Charlotte enorm dankbaar voor al het kwaliteitswerk dat zij voor de stichting en daarmee voor het Oude dorp Huizen heeft verzet, haar toewijding en nauwgezetheid. Ondanks de frustratie die dit vrijwilligerswerk soms meebrengt volhardde zij en kan mede daardoor bogen op tastbare resultaten, chapeau!

De vragen van de Vrienden over sloop en nieuwbouw aan de Kerkstraat 

De Vrienden van het Oude Dorp Huizen houden van duidelijkheid. Vooral als het gaat om de nieuwe coalitie die nu onder leiding van de VVD-er Ormel stilzwijgend aan een coalitieakkoord werkt. En…niet ... >>

Onze Nieuwsbrief maart 2018

>>

De Gemeenteraadsverkiezingen: wat willen de partijen met het Oude Dorp?

Wat willen de politieke partijen met het Oude Dorp?  Is dat ook wat wij voor ogen hebben? Komt dat ook overeen met wat u wilt?  De Vrienden hebben de verschillende partijprogramma’s geanalyseerd. ... >>

Norman Vervat: ga zorgvuldig om met uw gemetselde gevel

Norman Vervat is kunsthistoricus en als zodanig actief voor de Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie die zich ook in Huizen inzet voor het behoud van historische ... >>

Wensenlijst Vrienden naar politiek  

Eddie de Paepe. Gooi en Eemlander.  2 januari 2018 De gemeente(raad) moet de participatie, het meedenken en -praten van burgers, moderniseren en serieus nemen. Dat is een van de wensen die de ... >>

Vrienden van het Oude Dorp maken ernstig bezwaar tegen bouwplan Keuhof

Wat is er nu weer aan de hand met het Keuhof, dat is toch al helemaal afgetimmerd? Nou nee hoor, want de gemeente maakt er weer een potje van en gaat voorbij aan de gemaakte afspraken met de ... >>