Jaarverslag 2021 van de stichting Vrienden van het Oude dorp Huizen.

2021 was een jaar dat gekleurd werd door de Covid-19 epidemie. Een jaar waarin vergaderen en overleg overwegend digitaal moesten gebeuren en waarin op het gebied van (woning-)bouw in het oude dorp weliswaar privé projecten doorliepen maar verdere grote  ontwikkelingen uitbleven. Behalve het slopen van de fabriekshallen op het BNI-terrein. De Vrienden (en de zgn. Havenstraatgroep) hebben jarenlang gepleit voor behoud maar dat heeft niet mogen baten. Wij hopen nog steeds op een invulling met ‘verblijfsfunctie’ die een verbinding gaat vormen tussen de Oude haven en het Oude dorp en zullen dat blijven bepleiten.

De Cultuurnota en het mobiliteitsplan zijn aangenomen door de gemeenteraad. De Vrienden hebben uitgebreide input verzorgd voor beide beleidsplannen en voor de Welstandsnota die niet goedgekeurd is. Het wachten is op een nieuw voorstel.

De Welstandscommissie-vergaderingen zijn allemaal gevolgd en waar nodig is actie ondernomen, zoals bij Waterstraat 1, een pand wat gesloopt dreigde te worden. Dit is met succes verijdeld. Verder zijn wij over het algemeen zeer gelukkig met het beleid van de huidige commissie die het karakter van de huizen in het Oude dorp goed bewaakt.

De nieuwe Omgevingswet gaat hopelijk ook een positieve  uitwerking hebben op de samenhang en bebouwing van het oude centrum, 2 bestuursleden namen deel aan een bijeenkomst over die nieuwe wetgeving en de implicaties. In aanleg liggen er kansen om het karakter van het Oude dorp beter te beschermen, in 2022 zal e.e.a. verder vorm moeten krijgen.

Door de (helaas) onherstelbare verwijdering van onze Facebook pagina is een waardevol communicatiemiddel verloren gegaan. Inmiddels is er een nieuwe Facebook pagina gemaakt maar er zal tijd overheen gaan voor die effectief is.

Het bestuur heeft met regelmaat vergaderd, van alle vergaderingen zijn verslagen gemaakt. De jaarrekening 2020 is goedgekeurd en gepubliceerd. De kaspositie is stabiel. Kosten zijn m.n. gemaakt voor de uitgave van de Nieuwsbrief, abonnementen en de website.  Alle bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers. De geplande bijeenkomst met donateurs kon door de pandemie helaas opnieuw niet doorgaan. De donateurs worden opnieuw bedankt voor hun steun.

Gemeenteraadsverkiezingen: D66

Vandaag: D66 Een zeer uitgebreid en to the point verkiezingsprogramma, het lezen waard. Wij worden blij van het accent op burgerparticipatie, Omgevingswet, BNI terrein, Blokkerpand, Raadhuisplein, ... >>

Gemeenteraadsverkiezingen: VVD

Wij analyseren iedere keer de inhoud van een programma m.b.t. onze doelstellingen. Voor nu: VVD Lijsttrekker is de zittende wethouder, Boom, met alle bouwzaken in zijn portefeuille. Vandaar dat we ... >>

Donderdag 10 maart: BNI overleg in de achterkamers

Wij lazen in ‘Huizen extra’ dat er donderdag wéér een besloten bijeenkomst is over het belangrijke BNI terrein aan de Havenstraat. In een noot van de redactie werd vermeld dat maar een ... >>

Verkeersbelasting Tuinstraat veel te groot!!!

Van de bewoners van de Tuinstraat kregen we een brief aan het College van burgemeester en wethouders met het verzoek om de Vrienden van het Oude dorp Huizen hierover te informeren. Omdat we als ... >>

In herinnering aan Hansje Dol

Huizen 01-02-2022 Vandaag kwam bij ons het bericht binnen dat één van de grondleggers van de Vrienden van het Oude Dorp Huizen is overleden, Hansje Dol. Wat een prachtige, liefdevolle, hartelijke en ... >>

“Wij maken Huizen”

Op 5 november van 15.00 tot 16.30 uur is het eerste Huizer Dorpscongres. Dit online congres is een initiatief van de Gemeente Huizen. Participatie, dat is het thema van dit eerste Huizer Dorpscongres, ... >>