Nieuwsbrief Vrienden van het Oude dorp Huizen – winter 2022

Beste vrienden,

Onze tweede nieuwsbrief van dit jaar is verschenen en gaat uit naar alle leden. Ook hier is hij te lezen voor nieuwe vrienden of om het nog eens op te zoeken. Wie alles wil weten over o.a. de omgevingsvisie van onze bestuurders, over sierlijke lantarenpalen en rotte plekken in onze dorpskern, hoeft niet te wachten maar kan het lezen door te clicken op deze link naar: Nieuwsbrief november 2022.

Jaarverslag 2021 van de stichting Vrienden van het Oude dorp Huizen.

2021 was een jaar dat gekleurd werd door de Covid-19 epidemie. Een jaar waarin vergaderen en overleg overwegend digitaal moesten gebeuren en waarin op het gebied van (woning-)bouw in het oude dorp ... >>

Gemeenteraadsverkiezingen: D66

Vandaag: D66 Een zeer uitgebreid en to the point verkiezingsprogramma, het lezen waard. Wij worden blij van het accent op burgerparticipatie, Omgevingswet, BNI terrein, Blokkerpand, Raadhuisplein, ... >>

Gemeenteraadsverkiezingen: VVD

Wij analyseren iedere keer de inhoud van een programma m.b.t. onze doelstellingen. Voor nu: VVD Lijsttrekker is de zittende wethouder, Boom, met alle bouwzaken in zijn portefeuille. Vandaar dat we ... >>

Donderdag 10 maart: BNI overleg in de achterkamers

Wij lazen in ‘Huizen extra’ dat er donderdag wéér een besloten bijeenkomst is over het belangrijke BNI terrein aan de Havenstraat. In een noot van de redactie werd vermeld dat maar een ... >>

Verkeersbelasting Tuinstraat veel te groot!!!

Van de bewoners van de Tuinstraat kregen we een brief aan het College van burgemeester en wethouders met het verzoek om de Vrienden van het Oude dorp Huizen hierover te informeren. Omdat we als ... >>

In herinnering aan Hansje Dol

Huizen 01-02-2022 Vandaag kwam bij ons het bericht binnen dat één van de grondleggers van de Vrienden van het Oude Dorp Huizen is overleden, Hansje Dol. Wat een prachtige, liefdevolle, hartelijke en ... >>