Collegepartijen kritisch over Arcadis-rapport “kansenkaart parkeren”

Gooi en Eemlander. 06-04-2017. Edde de Paepe.  Net als de leden van de klankbordgroep Keucheniusgebied zijn de meeste raadsfracties niet content met het onderzoek naar de ’kansenkaart parkeren’ voor de westkant van het Huizer centrum.

Model 1

Kansrijke en financieel zeer haalbare oplossing, (nog) niet onderzocht door college

In de commissie fysiek domein, woensdagavond 5 april, vertelden Marianne Vos en Nicolien Hofman nog eens waarom de klankbordgroep zwaar teleurgesteld is in de zeer beperkte scope van de in opdracht van het college gemaakte studie. De PvdA sloot zich daarbij aan. ‘Visieloos en ambitieloos’, stelde fractievoorzitter Maarten Hoelscher. ,,Het gaat alleen maar uit van dingen die niet mogelijk zijn. Als je echt iets met dit dorp wil, zul je de portemonnee moeten trekken. Ga eens aan het werk, neem eens een besluit”, riep hij het college op. Ook de VVD constateerde een gebrek aan ambitie. ,,Dit heet een kansenkaart, maar wij hebben niets te kiezen of tegen elkaar af te wegen,” aldus Annemarie van der Will.

Collegepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie stelden dat de mede door hun ingediende motie (waarin het college werd opgedragen verkeer, parkeren en bevoorrading goed te onderzoeken) niet volledig is uitgevoerd. ,,Er is teveel eenzijdig onderzoek gedaan naar de koppeling van de parkeergarages”, aldus Larisa Landré (GroenLinks). ,,Er is niet gekeken naar alternatieven. De studie gaat erg uit van onmogelijkheden, niet van kansen.” Wethouder Marlous Verbeek (D66) hield echter vol dat het college de motie ’wel degelijk correct heeft uitgevoerd’. Landré, geïrriteerd : ,,De wethouder lijkt het niet helemaal te begrijpen: het is ónze motie”. Wordt vervolgd in de komende raadsvergadering.

Participanten tonen gemeente wat ambitie is: 5 modellen om Huizen autoluw, veilig en aantrekkelijk te maken

Is het vechten tegen de bierkaai, je hoofd in het zand steken of keihard tegen een betonnen muur aanlopen? Noem het zoals je wilt, maar de voormalige participatiegroep laat het college en de ... >>

Analyse: Kansenkaart maakt(e) geen kans

(In de Gooi en Eemlander laat Eddy de Paepe een analyse los op een uiterst belangrijk onderdeel uit het einddocument van het participatieproces rond het Keugat, het in de termijnagenda opgenomen ... >>

’Zelfs geen plaats voor een wipkip’.Onbegrip en teleurstelling over eindresultaat overheersen bij voormalige Keu-participanten

Gooi en Eemlander. 16-03-2017.  De gemeenteraad zet vanavond het licht op groen voor de bebouwing van het Keugat. De reacties van de voormalige participanten variëren van kritisch en teleurgesteld ... >>

Haalbaar én onhaalbaar in Keu-dossier: een interview met Gerrit Klompmaker

Gooi & Eemlander. 10 maart 2017. Eddy de Paepe. Een doorslaand succes of – bij nader inzien – grotendeels mislukt? Omwonenden, winkeliers, HIP’ers, de Vrienden van het Oude Dorp, ... >>

Uitnodiging. Uitgestelde infoavond over de toekomst van het Oude Dorp

Maandag 6 maart, ’t Visnet, de Ruyterstraat 7, aanvang 20.00 uur Helaas moest de eerste informatieavond (die gepland stond op 15 februari j.l.) over de toekomst van het Oude Dorp in het algemeen en ... >>

Infoavond over “toekomst van het centrum” voorlopig uitgesteld: laatste ontwikkelingen vragen om herbezinning

De participatiegroep geeft in een persbericht aan waarom deze avond niet door gaat. De Vrienden komen hier ook nog op terug. Huizen 12-02-2017. De door de participatiegroep aangekondigde infoavond op ... >>